O nama

AboutPrivatno preduzeće “DEVIĆ” je osnovano 1989 god. kao jedno od prvoosnovanih privatnih preduzeća u Srbiji, po tadašnjem novom zakonu o preduzećima koji je stupio na snagu 01.07.1989. god.

Radio i Televizija “DEVIĆ” te 1992 god. postaju prva RTV stanica u Jugoslaviji sa dobijenom licencom. Naime te godine se po prvi put u tadašnjoj Jugoslaviji, stekla mogucnost da privatne kompanije konkurišu kod tadašnjeg Saveznog ministarstva za radio veze, za licencu za radio i televizijske stanice. Od samog osnivanja RTV DEVIĆ je opredeljen za promene.
AboutCiljevi TV “Dević” su neprestana borba za:

  • • konsolidaciju i jačanje domokratskih tokova u društvu,
  • • stvaranje institucija pravne države i vladavine prava,
  • • usaglašavanje zakon naše zemlje sa zakonima medjunarodne zajednice,
  • • uspostavljenje principa tržišne privrede,
  • • regionalizaciju Srbije i decentralizaciju političke i ekonomske moći,
  • • uključivanje Srbije u medjunarodnu zajednicu,
  • • denacionalizaciju oduzete imovine,
  • • medjunacionalnu toleranciju i manjinska prava svim nacionalnim/verskim zajednicama